banner_sluzby

Poskytujeme tyto výkony domácí zdravotní péče

• převazy a ošetření ran včetně proleženin
• péče o klienty s chronickými ranami
• odběry krve v domácím prostředí
• odběr biologického materiálu
• podávání léků
• péče o pacienty s diabetem
• péče o pacienty závislé na sondové výživě – nasogastrická, nasojejunální, PEG
• péče o pacienty se stomiemi
• zavádění permanentních močových katétrů a péče o ně
• rehabilitace v domácím prostřední, nácvik soběstačnosti
• péče o pacienty na parenterální výživě
• aplikace injekcí a infuzí včetně intravenózních antibiotik
• komplexní kontinuální péče o nesoběstačného nebo ne zcela soběstačného pacienta (včetně pacientů s cévní mozkovou příhodou)
• odsávání pacientů s tracheostomií
• léčba bolesti
• kontroly krevního tlaku a dalších životních funkcí
• kontroly glykémií (hladin cukru v krvi)
• zajištění celkové hygieny u imobilních a těžce nemocných