Agentura CURA MEDICA s.r.o. má smluvní vztahy s těmito pojišťovnami

• 111 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

• 205 Českou průmyslovou pojišťovnou

• 213 Revírní bratrskou pokladnou

• 211 Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena domácí péče pouze tehdy, pokud je indikovaná praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici.