Systém domácí péče

Domácí péče neboli anglicky „HOME CARE“ je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci.

Praktický lékař pacienta může indikovat domácí péči jednorázově na dobu maximálně 3 měsíců. Může však tuto indikaci opakovaně prodlužovat , a to vždy maximálně na 3 měsíce.

Ošetřující lékař klienta v nemocnici může indikovat domácí péči při propouštění klienta po hospitalizaci maximálně na dobu 14 dnů. V případě potřeby delšího trvání domácí péče musí další indikaci provést praktický lékař pacienta.

Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví pacienta, navrácení zdraví a rozvoj jeho soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání v prostředí domova. Kvalitně poskytovaná domácí péče umožňuje zkrátit dobu léčení v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení pouze na nezbytně nutnou dobu.